Bezbednost, zdravlje na radu i zaštita šivotne sredine


Težimo da proizvodimo visoko kvalitetne proizvode, kod kojih proizvodna bezbednost i zaštita životne sredine igraju veoma važnu ulogu u procesu proizvodnje.

Uveravamo u kvalitet, koliko i u bezbednost, u svim našim ispostavama i odeljenjima – od odeljenja tehničkog razvoja preko proizvodnje i postavljanja, pa do uslužnog odeljenja i logistike.

Sistem za kontrolu kvaliteta, sertifikovan prema EN ISO 9001, i sistem bezbednosti i zaštite ćivotne sredine prema zahtevima iz ECC, garantuju da su standardi Hidromonta bez kompromisa.

Ovi sistemi, zajedno sa našim kvalifikovanim osobljem, koje je konstantno u razvoju i unapređivanju kroz kurseve koji obuhvataju oblasti njihovog zanimanja, brinu se da proizvodi i usluge Hidromonta ispune najveća očekivanja. Da bi obezbedili dugoročni kvalitet, nastavljamo sa radom i usavršavanjem naših radnih mogućnosti.